Tyresö kommun

Anna Pasini Frängsmyr (S)

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Byggnadsnämnden Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Södertörns överförmyndarnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnden Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2023-09-14 2026-10-14