Tyresö kommun

Marie Åkesdotter (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
072-469 50 71 (mobil)

E-post:
marie.akesdotter@tyreso.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Tyresö Bostäder AB Ledamot 2023-05-26 2024-05-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-01 2026-12-31
Kommunledningsutskottet Ledamot 2022-12-12 2023-12-31
Valberedning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Stadsbyggnadsutskottet Ledamot 2022-11-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Hållbarhetsutskottet Ordförande 2022-11-01 2023-12-31
Storsthlm förbundsmöten, ombud Ersättare 2023-01-01 2026-12-31