Berit Assarsson (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Valnämnden 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31