Tyresö kommun

Bo Furugård (S)

Kontaktinformation

E-post:
Bo.Furugard@tyreso.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerliga förrättningar, vigsel Förrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Godemän enligt fastighetsbildningslagen Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldre-och omsorgsnämnden Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31