Ajda Asgari (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0724-69 50 70 (mobil)

E-post:
Ajda.Asgari@tyreso.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknads- och socialnämnden Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Hållbarhetsutskottet Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskottet Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokala brottsförebyggande rådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Östra Södertörn Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsutskottet Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31