Mats Lindblom (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-488 91 74 (mobil)

E-post:
Mats.Lindblom@tyreso.se

Bild på Mats Lindblom

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hållbarhetsutskottet Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskottet 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Stadsbyggnadsutskottet Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Stiftelsen Tyrestaskogen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31