Anders Linder (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-664 05 90 (mobil)

E-post:
Anders.Linder2@tyreso.se

Bild på Anders Linder

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskottet Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Stadsbyggnadsutskottet Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Storsthlm förbundsmöten, ombud Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Södertörns Brandförsvarsförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31