Anita Mattsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-488 9263 (mobil)

E-post:
anita.mattsson@tyreso.se

Bild på Anita Mattsson

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hållbarhetsutskottet 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskottet Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Lokala brottsförebyggande rådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Storsthlm förbundsmöten, ombud Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31