Anki Svensson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-488 92 79 (mobil)
08-5782 92 79 (arbete)

E-post:
anki.svensson@tyreso.se

Bild på Anki Svensson

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerliga förrättningar, vigsel Förrättare 2019-01-01 - 2022-09-30
Hållbarhetsutskottet Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskottet 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Lokala brottsförebyggande rådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Storsthlm förbundsmöten, ombud Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31