Marie Åkesdotter (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
072-469 50 71 (mobil)

E-post:
marie.akesdotter@tyreso.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Godemän enligt fastighetsbildningslagen Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Hållbarhetsutskottet Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunledningsutskottet Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2021-01-01 - 2021-12-31
Stadsbyggnadsutskottet Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Storsthlm förbundsmöten, ombud Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Tyresö Bostäder AB Ordförande 2021-01-01 - 2021-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31