Sonja Gustafsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
Sonja.Gustafsson@tyreso.se

Bild på Sonja Gustafsson

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31
Beredningen för medborgardialog och integration Ersättare 2021-04-01 - 2021-12-31
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Södertörns överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Vice ordförande 2018-10-25 - 2022-12-31