Tyresö kommun

Fredrik Bergkuist (M)

Kontaktinformation

E-post:
Fredrik.Bergkuist@tyreso.se

Bild på Fredrik Bergkuist

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämden 2:e vice ordförande 2020-01-01 - 2020-12-31
Hållbarhetsutskottet Ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskottet Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsutskottet Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31
Svealands kustvattenvårdsförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31