Tyresö kommun

Anki Svensson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-488 92 79 (mobil)

Telefon:
08-5782 92 79 (arbete)

E-post:
anki.svensson@tyreso.se

Bild på Anki Svensson

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Borgerliga förrättningar, vigsel Förrättare 2022-11-02 2027-03-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Stadsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande 2022-11-01 2023-12-31
Kommunledningsutskottet 2:e vice ordförande 2022-12-12 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Hållbarhetsutskottet 2:e vice ordförande 2022-11-01 2023-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2022-11-01 2026-12-31
Storsthlm förbundsmöten, ombud Ombud 2023-01-01 2026-12-31