Tyresö kommun

Kommunala pensionärsrådet

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Mattsson Anita Socialdemokraterna Ordförande 1
Kardell Ewa Parti saknas 1:e vice ordförande 2
Hilden Anita Parti saknas PRO ledamot 3
Lundell Birgitta Parti saknas SPF ledamot 4
Persson Björn Parti saknas PRO ledamot 5
Norell Håkan Parti saknas SPF ledamot 6
Moberg Yvonne Parti saknas PRO ledamot 7
Svensson Anki Moderaterna Ersättare 8
Toresson Bo Parti saknas PRO ersättare 9
Johansson Ingrid Parti saknas SPF ersättare 10
Bäcklund Inga-Britt Parti saknas SPF ersättare 12
Tallberg Christina Parti saknas PRO ersättare 13
Pettersson Monica Parti saknas Ersättare 14
Edström Curt Parti saknas Ersättare 15